Co se stane s výsledky průzkumu mapování atmosféry školy agenturou SCIO?

I my laici budeme mít možnost si vyslechnout komentované výsledky mapování atmosféry ve škole nezávislých odborníkem na školství, p. Grégerem. 30.11.  od 17hod. v divadelním sále ZŠ.
Za SPOLEK rodičů jsme koncem října vyžádali paní ředitelku Sochůrkovou a paní starostku Jakob Čechovou ke zveřejnění písemných výsledků a představení konkrétního akčího plánu na zlepšení nejpalčivějších problémů, které byly ve škole identifikovány.  Reakci budeme vám, rodičům, sdílet, aby jste s námi mohli společně sledovat progres v oblasti školství v naší obci.
Věříme, že se konečně začne koncepčně pracovat na dlouhodobé vizi a cílech školy, zlepšení důvěry a atmosféry ve škole, na větší otevřenosti, zlepšení a zintenizvnění vztahů, pestrosti výuky a posilování vnitřní motivace dětí.pozvánka na SCIO_30_11_2017

Newsletter č.1/2017 je na světě!

Dobrý den všichni!

jsem rád že mohu prohlásit, že jeden z cílů našeho snažení je splněn! Každý z nás členů v minulém týdnu obdržel Newsletter Spolku do své emailové schránky.

Podívejte se do své pošty, a pokud jste tento email nalezli v složce
“obchodní nabídky”, “promotions” apod. pak máme prosbu: Prosím, přesuňte si ho do Doručené pošty. Zároveň doporučujeme, aby jste email adresu newsletter.spolek@gmail.com dali do svého adresáře kontaktů – nebude se tento NEWSLETTER objevovat v jiných adresářích, než v doručené poště (Inboxu). 

Náhled na Newsletter 1/2017

Třídní schůzky – příjemná, i když zatěžkávací zkouška

Ve čtvrtek 14.září 2017 se naši první dobrovolníci zúčastnili třídních schůzek s rodiči dětí prvního stupně. Byla to první akce na půdě školy a byla ověřením, jak jsme připraveni postavit se před rodiče, kteří o nás slyšeli možná poprvé.

Agenda byla následující

  1. Informace o Spolku a důvody vzniku
  2. Dotazy a odpovědi
  3. Přihlášky

Pokračovat ve čtení “Třídní schůzky – příjemná, i když zatěžkávací zkouška”

Setkání s učiteli 13. září 2017

Ve středu 13.září 2017 se náš Spolek potkal s celým učitelským sborem.

Důvod našeho setkání? Představit se učitelům, představit Spolek, promluvit o tom, jaké jsou naše cíle, jak budeme chtít oslovit budoucí členy ze skupiny rodičů dětí.

David Kozelka představil Spolek, pohovořil o cílech a poprosil o spolupráci všechny učitele při třídních schůzkách 14. září a také 21.září. Lenka Danielová představila dokumentaci související s Pokračovat ve čtení “Setkání s učiteli 13. září 2017”

Členství ve spolku – jak se stát členem

Členem SPOLKU se může stát rodič dítěte, které navštěvuje naši ZŠ, případně další osoby, přátelé školy. Jejich členství však podléhá schválení Výborem SPOLKU.

K registraci do SPOLKU můžete použít papírovou přihlášku, kterou obdržíte od zástupců SPOLKU či učitele během nadcházejících třídních schůzek, případně se můžete zaregistrovat: Online přihláška

Členem SPOLKU se stanete po registraci a uhrazení členského příspěvku (na školní rok 2017/18  ve výši 100 Kč na člena SPOLKU bez ohledu na počet dětí ve škole) v hotovosti na třídních schůzkách, případně převodem na transparentní účet:

2001286820 / 2010 (Fio banka)

Do pozn. k platbě je nutno uvést jméno a příjmení člena SPOLKU a třídu 1. dítěte uvedeného v přihlášce (tj.  jméno rodiče či  přítele školy, ne dítěte, třída – např. I.A)

Oznámení o vedení účtu

Jménem našeho Spolku bych Vás rád informoval, že díky Michaele Skalníkové a Lence Danielové máme zařízený účet. Jeho číslo je:

2001286820 / 2010

a je veden u FIO Banky.

Tak, jak bylo slíbeno, bude se jednat o tzv. transparentní účet. Kdokoliv na něm uvidí všechny transakce – příchozí i odchozí.

Pevně věříme, že i tímto Spolek deklaruje svou otevřenost a transparentnost a dobrý úmysl, který naleznete v článku Co mohou rodiče očekávat od SPOLKU a v čem bude spolek prospěšný.

Pokud se na to cítíte, máte chuť, kontaktujte nás. Děláme to pro naše potomky. A měli byste být u toho! V dohledné době připravíme elektronické přihlášky pro zájemce o členství.

Krásný den

Za Spolek

Miroslav Střihavka

Jak se stát členem SPOLKU přátel a rodičů dětí Újezdských škol?

  1. Dorazíte 31.8.2017 od 18.hod na Multifunkční hřiště v Čentické ulici, vyplníte přihlášku a zaplatíte členský poplatek 100,-Kč / rodiče, který může tímto zastupovat I vice dětí ze své rodiny, které navštěvují jakoukoliv školu / školku v Újezdě nad Lesy.  Ostatní, kdo se chtějí ať aktivně nebo pasivně zúčastnit našeho života, mohou být našimi členy jako tzn. přátelé spolku.
  2. Vyplníte e-přihlášku na našich webových stránkách a zaplatíte členský příspěvek převodem na účet spolku. Tato možnost bude k dispozici během září, až bude spolek zapsán v Rejstříku a bude založen účet. Plánujeme mít tzv. transparentní účet. Zde uvidíte jak příjmy, tak výdaje související se činností spolku.
  3. Během zářijových třídních schůzek můžete vyplnit přihlášku a zaplatit v hotovosti členský poplatek 100,-Kč / za jednoho rodiče.  Další informace o Spolku bude během třídní schůzky poskytnuta třídním učitelem nebo zástupcem spolku

Co rodiče mohou očekávat od SPOLKU a v čem bude SPOLEK rodičům prospěšný

Rodiče, kteří se scházeli od  června 2017, řešili, jak se rozumně dostat k informacím, které je zajímaly. Témat bylo hodně. Po nějaké době se nakonec shodli na tom, že bude dobrou volbou založit Spolek.

Tento Spolek bude tedy uskupením, které bude zastupovat zejména rodiče a jejich děti. Pro koho nebo s kým? Pro místní úřad, pro školu, zastupitelstvo.

Hlavním cílem je pomoct našim dětem, rodičům a škole, aby se ze školy, která je v centu naší obce, skutečně stalo to, po čem toužíme snad všichni a na co chceme být hrdi. To znamená: přátelská, úspěšná a respektovaná škola, kam se všichni rádi chodíme. Pokračovat ve čtení “Co rodiče mohou očekávat od SPOLKU a v čem bude SPOLEK rodičům prospěšný”