Otázky a odpovědi (Q & A)

Q: Jak se k vám můžu přidat?

A: Vyplněním přihlášky zde a nebo nás kontaktujte na mailu rodice.ujezd@gmail.com

 

Q: Co z členství budu mít? Co z toho bude mít moje dítě?

A: Podívejte se sem zde. Konkrétně v nejbližší době (2017/2018):

  • Informační kanál o novinkách a dění ve škole, školství i SPOLKU. Rádi bychom aktivně působlil jako zástupci ve Školské radě, v Komisi pro vzdělávání a výchovu na úřadě, v projektu MAP . V září 2017 jsme na začátku, ale s KVV i MAPem jsme v kontaktu, zasedání Školské rady jsme se účastnili již v červnu 2017 a dále jsme pravidelně zváni jako hosté.
  • Můj hlas bude lépe slyšet – díky nastavení komunikace mám jako rodič šanci ovlivnit dění ve třídě či ve škole. Mohu  podávat podněty a nápady ke změnám nebo zlepšení fungování školy a mám jistotu, že se jimi bude někdo zabývat.
  • SPOLEK může, jako informovaný subjekt pomoci řešit vaše požadavky  v největší škole v Praze – pokud budu mít potíže, které přesáhnou rámec mého vztahu s třídním učitelem. Můžeme poradit, můžete s námi konzultovat a můžeme se domluvit na dobrém postupu, který bude vyhovovat konkrétní situaci.
  • Mohu se zúčastnit společenských akcí pořádaných SPOLKEM ve spolupráci se školou MAP a dalšími institucemi. Například “buřtobraní”, studentský ples, vzdělávací akce či odborné přednášky na témata, která mě zajímají. Pokud z těchto akcí získáme finanční výtěžek, použijeme jej pro potřeby žáků školy.
  • Mohu se aktivně podílet na dění okolo školy, třeba dobrovolnou činností na školních akcích.

 

Q: Proč chcete peníze? Na co bude ten poplatek použit? To je pro vás?

A: Všechny aktivity děláme bez nároku na honorář a jsou to desítky hodin měsíčně, které ve skupině zhruba deseti lidí spolku a škole věnujeme.

  • Peníze ukládáme a spravujeme na transparentním účtu u Fio (odkaz). V roce 2017/18 je použijeme pro provoz spolku – internetová doména, tisk registračních lístků, letáčků, základní propagaci a malé akce spolu se školou (úvodní happening, “Buřtobraní”)
  • Dále záleží na tom, jak velkou skupinu rodičů v tomto roce oslovíme. Až se členská základna rozroste, a pokud se na tom spolu s delegáty ze tříd shodneme, můžeme další rok členský příspěvek o něco navýšit a udělat pro děti více a zajímavějších akcí, můžeme podporovat například školy v přírodě, odborné výlety a podobně tak, jak je tomu u již zaběhnutých spolků u jiných škol.
  • Můžeme se také inspirovat u jiných spolků, které pořádají veřejné akce a výtěžek používají pro potřeby žáků.

 

Q: Kdo je můj delegát a jak ho můžu kontaktovat?

A: Podívejte se do kontaktů (zde). Jména delegátů jsou dostupná na našich stránkách, každý z delegátů má seznam svých členů ze třídy. Seznamy členů nejsou z důvodu ochrany osobních údajů veřejně dostupné. Nebo nás prostě kontaktujte na: rodice.ujezd@gmail.com nebo na Facebooku (zde)

 

Q: Škola a dění ve škole ZŠ Masarykova mě zajímá, ale (už/ještě) tam nemám dítě. Můžu se stát členem?

A: Ano, pošlete nám žádost o členství s krátkým vysvětlením (zde). Po odhlasování výkonného výboru spolku vás rádi přijmeme. Máme pár členů, kterým již děti ze základní školy odrostly.

 

Q: Co po mě budete chtít, když se stanu členem?

A: Zatím stovku a kontaktní údaje. S kontaktními údaji nakládáme rozvážně a slibujeme, že členy spolku nebudeme e-mailem kontaktovat častěji, než jednou za měsíc. V této periodě budeme posílat stručný e-mail s novinkami ve škole, ve spolku i školství. Nezapomeneme na  novinky, které získáme například ve Školské radě, v Komisi pro Vzdělávání a výchovu, v projektu MAP, EDUin a dalších.

Nikam nemusíte chodit :-). Víc nic, pokud vy sami nebudete chtít spolku aktivně pomoci. Nicméně to ale neznamená, že vás nepotřebujeme! Svým členstvím vyjadřujete, že vám škola není lhostejná a pomůžete Spolku, aby se stal opravdu respektovaným partnerem pro školu i zřizovatele.

 

Q: Co to pro mě a moje dítě znamená, když se členem nestanu?

A: Bude nás to mrzet. Mrzet nás to může zejména z toho důvodu, že si myslíme, že když nás je víc, tak máme víc šancí uspět a přispět k lepší budoucnosti školy v Újezdě jako centra naše bytí.

Pomyslete na to, že spolkový život je normální částí života všude v civilizovaném světě. Můžeme tím pomoci zlepšit atmosféru v našem spory rozbitém Újezdě. Zároveň tím dáváte najevo, že témata zde, která chceme řešit vás nezajímají a nejsou pro vás a vašeho malého studenta relevantní.

Pokud je tu něco, o čem se s námi chcete poradit, budeme rádi, když nám napíšete na rodice.ujezd@gmail.com. Třeba přijdeme na to, jak upravit fungování či komunikaci spolku tak, aby vás to zaujalo a o členství jste se začali zajímat.

 

Q: O co vám vlastně jde? Jak souvisí tento spolek s peticí z jara 2017, která prolétla Újezdem?

A: Zmiňovaná petice nastartovala řadu událostí. Rodiče se začali scházet s úřadem, chodit na zasedání Zastupitelstva, setkávali se se zástupci školy i veřejností. Do této aktivity se postupně zapojili i další sousedé/rodiče z Újezda.

V létě 2017 padlo rozhodnutí, že pro oficiální fungování bude vhodné založit organizaci s právní subjektivitou, aby bylo možné oficiálně vystupovat vůči škole, zřizovateli i veřejnosti. Ve spolku je řada občanů Újezda, bez ohledu na to, zda zmiňovanou petici podepsali nebo nepodepsali (mimo jiné předseda spolku nebo paní starostka).

Zmiňovaná petice sice vznikla z důvodů, které již nejsou aktuální (odchody konkrétních učitelek), ale zároveň nastartovala a odkryla řadu dalších témat, kterým bychom se jako rodiče rádi věnovali. Pokud vás téma “petice” víc zajímá, napište, můžeme se potkat a vše probrat. Důvody vzniku, reakce školy i zřizovatele, či naše osobní důvody, proč jsme kdo podepsal a kdo ne.

Nicméně, pohledem dnešního stavu je petice záležitostí ukončenou a již nechceme petici jakkoliv používat a opírat se o ni.

 

Q: Jak vznik spolku vnímá škola? Nejste pro ně skupina odborářů?!

A: Ze začátku zástupci školy nevěděli, co od nás mají očekávat. Byli, stejně jako my, v některých diskusích vyhranění a nepřístupní.

Poté, co zástupci školy i zřizovatele zjistili, že naším cílem není škole škodit, nebo nekonstruktivně kritizovat, ale naopak škole pomoci tak, aby byly spokojení učitelé, rodiče a hlavně děti, se jejich přístup změnil. Ačkoliv to z naší strany znamená někdy nepříjemné připomínky na konkrétní kroky školy, přinášení témat rodičů, která nejsou vždy vstřícná, nastavování zrcadla nebo nošení nepřijatelných nápadů, řešíme je v konstruktivní atmosféře a škola nám vychází vstříc.

Spolek rodičů je standardem na spoustě základních, středních i mateřských škol a i proto je spolek podporován jak školou, tak zřizovatelem. O tom svědčí fakt, že sídlo spolku je zapsáno v prostorách školy se souhlasem MČ a učitelé pomáhají Spolek představovat rodičům na třídních schůzkách. Teď je na nás, abychom v roce 2017/18 vybudovali silnou členskou základnu a mohli opravdu mluvit za většinu rodičů a skutečně pracovali tak, aby to bylo vidět.

 

Q: Co členové spolku dostanou za 100 Kč?

A:  Obnos 100 Kč je, jak doufáme, symbolická částka, která slouží na nutný výdaje spolku – vedení účetnictví, provoz webu, kopírování, poplatky. Pokud na konci roku něco zbyde, tak i tuto částku zužitkujeme ve prospěch školy. Příjmy a výdaje máme vedeny na transparentním účtu u FIO banky

2001286820 /2010.

Výpis z účtu je zde:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2001286820