Rekonstrukce školního vstupu…

Místní úřad naší městské části relativně na poslední chvíli zadal pro naši školu v Polesné ulici rekonstrukci školního nádvoří. Bohužel “na poslední chvíli” znamená, že se přihlásila pouze jedna jediná společnost mající zájem o zakázku. Vyhlásit výběrové řízení tak, že se vybere těsně před koncem školního roku, je netaktické. Dnes stavební firmy mají zakázky a kapacity zcela rozdané min 9 měsíců předem.

 

náhled situace, jak bude akce po dokončení vypadat. Pokračovat ve čtení “Rekonstrukce školního vstupu…”

Valná hromada Spolku

Máme za sebou první valnou hromadu Spolku, která prběhla 28.května 2018. K projednání byla samozřejmě účetní uzávěrka, volba členů, schválení činnosti a pak zejména diskuse k činnosti za uplynulý rok. Schůze byla usnášeníschopná.

Členové se hodně zajímali o to, co se celý rok dělo a jsme rádi, že mají zájem chodit na schůzky vedení Spolku, které se většinou konná v neděli večer jednou nebo dvakrát za 14 dní.

Přijďte také!

Zápis ze schůze naleznete: Zápis ze zasedání členské schůze Spolku_2028_05_28

Prevence šikany – rodiče se ptají, zástupci školy odpovídají

Mezi témata, která se řešila během společných schůzek zástupců Spolku a školních psychologů, patřila šikana a její řešení, preventivní programy, které na škole probíhají, spolupráce rodičů a školy při minimalizaci šikany.

Společným záměrem školy a Spolku je informovat rodiče a veřejnost o tom, jaké preventivní programy na škole probíhají (a to nejen programy zaměřené na prevenci šikany) a dále, jakým způsobem mají rodiče postupovat při řešení nestandardních situací, např. pokud zaznamenají u svého dítěte podezření na šikanu.

Na otázky rodičů odpovídá školní psycholog Richard Lukáš s přispěním psycholožky Lenky Coufalové a zástupce ředitelky školy Libora Skaly: Pokračovat ve čtení “Prevence šikany – rodiče se ptají, zástupci školy odpovídají”

Odpověď paní starostky

Dne 16.listopadu se v našich emailech objevila odpověď paní starostky Jacob – Čechové (Odpověď – starostka).

Ano, zcela učitě nejsme součástí školy, ale součástí školy jsou naše a vaše děti, proto nás škola skutečně zajímá. A také i to, jak největší zaměstnavatel v obci funguje pro nás veřejnost. Zřejmě není prioritou této radnice vytvořit koncepci novou. Ale my se ptáme, Pokračovat ve čtení “Odpověď paní starostky”

Odpověď paní ředitelky Sochůrkové k našemu Otevřenému dopisu

Dne 25.října 2017 jsme odeslali dopis na ZŠ Masarykova škola (link na web) – jeho znění je v článku Otevřený dopis.

Dne 9.listopadu jsme dostali odpověď, ve které se paní ředitelka Sochůrková omlouvá za zpoždění a potvrzuje, že odpoví (Odpověď č.1 na otevřený dopis).

Následně v pátek 16.listopadu 2017 v 6:15hod nám přišla Pokračovat ve čtení “Odpověď paní ředitelky Sochůrkové k našemu Otevřenému dopisu”

(NE)koncepční přístup k řízení školství – Otevřený dopis

Co se stalo v poslední době?

Náš Spolek působí na újezdské scéně téměř 3 měsíce. Se školou se bavíme cca 6 měsíců. Za tu dobu se toho hodně povedlo, ale nejvíc nás mrzí, že škola nemá Koncepci. Vždy bylo a je zvykem, že zřizovatel (Místní úřad příslušné části Prahy) takový dokument má a je aktuání. Máme obecně pocit, že se věci sice řeší, ale nemají žádný plán.

Otevřený dopis.

Proto jsme po několik výzvách, přesvědčování obce a vedení školy udělali následující krok: Napsali jsme Otevřený dopis.

V tomto dokumentu shrnujeme zmatek, který panuje ve věci řízení školství. Škola samozřejmě funguje, ale … Pokračovat ve čtení “(NE)koncepční přístup k řízení školství – Otevřený dopis”

Otevřený dopis

Všem čtenářům připravujeme článek a znění Otevřeného dopisu, který byl odeslán na ředitelku školy a strarostku. Tento otevřený dopis sumarizoval, jak se z našeho pohledu (ne)reaguje na situaci v koncepčním přístupu ke školství v Újezdě nad Lesy.

Brzy bude vše zvěřejněno.