Komentář k Otevřenému dopisu a k odpovědi

Jednoduše řečeno, věci se daly do pohybu. Z toho máme radost. Jak jsme psali, tak jsme dostali odpověď paní ředitelky na náš Otevřený dopis (zde).

Co tomu ovšem předcházelo?

  1. Z WEBu školy zmizela dosavadní koncepce rozvoje školy (strategie předchozího ředitele) – to je zřejmě v pořádku, stejně již byla překonaná.
  2. Na WEBu se objevila pozvánka na diskuse s rodiči ke koncepci školy těsně před třídními schůzkami 23.11.2017. (http://zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=814&ref=blog&ids=638 )
  3. Dále se na WEBU školy objevila informace o OPATŘENÍ k průzkumu Mapování klimatu školy (http://zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=831&ref=blog&ids=638

Jsme moc rádi, že škola (konečně) reagovala a slibujeme, že se budeme i nadále snažit o větší otevřenost a čitelnost toho, co škola pro nás všechny reprezentuje.

Dovolte pár komentářů:

Koncepce paní ředitelky je všeobjímající a zdá se, že nelze vytknout téměř nic
podstatného. Chybí nám termíny, způsoby, jak se bude plnění koncepce kontrolovat a vyhodnocovat, chybí nám zmínění toho, co se od počátku působení paní ředitelky povedlo A víme, že se skutečně povedlo. Očekávali jsme, že v nové koncepci budou uvedeny termíny a skutečné cíle, namísto vyjmenování deklarací, proti kterým v principu nemůže nikdo nic mít. Anebo chybí akční plán. V souvislosti s diskusí nad plněním koncepce paní ředitelky, se kterou vyhrála výběrové řízení na pozici ředitele, nám bylo několikrát řečeno paní starostku Jakob Čechovou, že se plní. Jak? Průběžně se o ní společně baví a vyhodnocují. Jak? Ústně. Je z toho nějaký zápis? Není.

Ale především nám chybí to podstatné. Koncepce školy je čistě jen a jen vnitřní produkt vedení školy bez návaznosti na koncepci školství celého Újezda. Stávající koncepce školství je vyrobena/schválena s platností do konce roku 2019, ale vedení obce zřejmě nemá zájem kontrolovat její průběžné plnění či ji revidovat. Je nám to i líto ve vztahu k tomu, že situace bude v souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstev zřejmě neměnná.

Mapování klimatu

SCIO Mapován klimatu proběhlo na jaře 2017. Někteří z nás vyplnili dotazníky. Mnohokrát jsme vyzývali školu i vedení úřadu, ať nepohrdají těmi, kdo dali energii do toho, že dotazník vyplnili, a zveřejní zprávu, která bude komentovaným výkladem výsledků SCIO šetření. Určitou sumarizací toho, co je podstatné. Víme totiž, že samotná zpráva je neskutečně obsáhlá a bez znalosti školství, statistiky a principů, jak byl report sestaven, může dojít k špatné interpretaci.

 

Po ½ roce přesvědčování jsme se dočkali. A z komentáře školy jsme se dozvěděli, že (1) se rozcházejí cíle vzdělávání jednotlivých aktérů vzdělávání, to je žáků, rodičů a učitelů (2) se stanoví pravidla jednotné výuky žáků pro pedagogy (3) je významná nespokojenost žáků s jídelnou a také, že (4) zavedeme dle požadavku konkrétních rodičů slovní hodnocení, uskutečníme dny otevřených dveří i společné akce školy, aby vznikla možnost poznat pedagogy i z jiné stránky.

 

Myslíme si a víme, že jsou i jiná témata, která jsou v reportu Mapování klimatu ve škole zmíněna jako závažná. Šikana, (ne)důvěra žáků ve školu a případný postih žáka v případě, že se ozve, způsob výuky atd.

Věci nelze změnit ze dne na den. Ale postupnými kroky lze situaci zlepšovat. Vybrat si priority a za rok zjistit, jak se situace zlepšila. Není důvod říkat, že průzkum byl špatný, že byl zmanipulovaný apod. Dokonce ani není důležité, jak dopadl. Důležité je, aby za rok byl lepší.

Proto, prosím, přijďte na prezentaci jednoho z autorů pana Grégra, který má besedu k tématu 30.listopadu 2017 od 17hod. v divadelním sále na 1.stupni Masarykovy ZŠ. (http://zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=836&ref=blog&ids=638)

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *