Jak se stát členem SPOLKU přátel a rodičů dětí Újezdských škol?

  1. Dorazíte 31.8.2017 od 18.hod na Multifunkční hřiště v Čentické ulici, vyplníte přihlášku a zaplatíte členský poplatek 100,-Kč / rodiče, který může tímto zastupovat I vice dětí ze své rodiny, které navštěvují jakoukoliv školu / školku v Újezdě nad Lesy.  Ostatní, kdo se chtějí ať aktivně nebo pasivně zúčastnit našeho života, mohou být našimi členy jako tzn. přátelé spolku.
  2. Vyplníte e-přihlášku na našich webových stránkách a zaplatíte členský příspěvek převodem na účet spolku. Tato možnost bude k dispozici během září, až bude spolek zapsán v Rejstříku a bude založen účet. Plánujeme mít tzv. transparentní účet. Zde uvidíte jak příjmy, tak výdaje související se činností spolku.
  3. Během zářijových třídních schůzek můžete vyplnit přihlášku a zaplatit v hotovosti členský poplatek 100,-Kč / za jednoho rodiče.  Další informace o Spolku bude během třídní schůzky poskytnuta třídním učitelem nebo zástupcem spolku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *